• Stacks Image 9117
 • Stacks Image 9115
 • Stacks Image 9113
 • jesle tábor

Jesličky provoněné láskou a zalité smíchem.
Tady se děti cítí jako doma.

Nabízíme příjemné a především rodinné prostředí, kde se k dětem přistupuje respektujícím způsobem za použití metod a prvků Marie Montessori. Jde nám o to, aby se děti v našem kolektivu cítily co nejlépe. Je pro ně vytvářen program dle jejich věku a individuality. Klademe důraz na osobnost každého dítěte. Učíme je komunikaci a základním dovednostem tak, aby byly připravené na odloučení od rodičů a budoucí docházku do mateřské školy. Také jsme zahrnuli do výuky dětí angličtinu s rodilým mluvčím, kde přátelskou a hravou formou dětem předáváme účinnými metodami schopnosti, které dětem otevírají nové obzory.

oživení

Naše miniškolička s celoročním provozem je určena pro děti ve věku od 1 do 3 let věku. Jedná se o děti, které k nám budou docházet pravidelně, nebo pár dní v týdnu. Pro péči o děti mladší 1 roku je nutné nás kontaktovat a domluvit se.

Na dítě naše centrum nemá žádné požadavky, pouze by mělo být schopno samostatné chůze a vydržet pár hodin bez rodičů. Proto k nám mohou děti pravidelně docházet každý den buď na celý den, nebo na půl den. Otevřeno máme od 6:15 – 17:00, nebo 12:00 – 17:00. Na délce docházky se můžete domluvit s ředitelkou MADC Mufík.

Tanec, zpěv, říkadla, pohádky, kreslení a pohyb jsou u nás nepostradatelné a pro děti všestraně rozvíjející. Těšíme se na jejich přítomnost a necháme je rozvíjet se v kolektivu, užít si svou vlastní fantazii, a poznávat svět se svými vrstevníky.


Pro koho jsou naše jesličky?

V první řadě pro všechny děti od 1 do 3 let věku (pro ty starší zde)..., ale také:

Pro všechny, kteří hledají kvalitní zařízení, kde se k dětem dospělí chovají jako k rovnocenným partnerům.
Pro ty, kterým není jedno, jak jsou jejich děti vedeny a jak se k nim dospělí chovají.
Pro ty, kterým se líbí metody a prvky Montessori a filosofie Respektovat a být respektován.
Pro maminky a tatínky, kteří potřebují sloučit pracovní a osobní život.
Pro všechny, kteří jsou unavení a potřebují si jen na chvíli odpočinout a "uloupit" trochu času jen pro sebe.
Pro všechny, kteří své děti milují a chtějí, aby o ně bylo postaráno tak, jak to jen nejlépe jde.
Pro rodiče a partnery, kteří na sebe chtějí mít více času.
Pro ty, kteří nejsou spokojení s přístupem k nim ve své stávající školce či jiném zařízení.
Zkrátka pro všechny, kteří svým dětem chtějí dát něco víc.


Proč využívat našich služeb?

Důvodů může být celá řada. Ať je to ovšem jakkoliv, vždy se o vaše dítko postaráme s láskou.

Edit Panel Title

Chci skloubit svůj pracovní a osobní život.

Edit Panel Title

Dostal/a jsem nabídku zaměstnání, ale nemám nikoho, kdo by kvalitně pečoval o mé dítě.

Edit Panel Title

Jsem v těžké situaci, kdy nás opustil/a manžel/ka. Mám malé dítě a nemám naopak nikoho, kdo by se o něj staral, když jsem v práci, kterou potřebuji.

Edit Panel Title

Jsem unavená/ý a potřebuji se jen na chvíli zastavit, odpočinout si a uloupit trochu času jen pro sebe.

Miluji své dítě a chci pro něj to nejlepší. Chci, aby o něj bylo postaráno nejlépe, jak to jde.

Edit Panel Title

Líbí se mi metody Montessori a filosofie Respektovat a být respektován.

Edit Panel Title

Chci, aby si mé dítě zvyklo na kolektiv a bylo dobře připraveno na škol(u)ku.

Edit Panel Title

Chci, aby se mé dítě naučilo něco, co se mu bude hodit.

Edit Panel Title

Chceme mít na sebe s partnerem více času.

Jesličky

Denní řežim školičky

6:00 – 8:30
Hry a činnosti dle volby dětí.
8:30 – 9:00
Svačina.
9:00 – 10:00
Ranní cvičení, integrované činnosti zábavně vzdělávacího charakteru složené z estetiky, práce, poznávání, řeči a pohybu, skupinová a individuální práce.
10:00 – 11:30
Pobyt venku.
11:30 – 12:30
Oběd.
12:30 – 14:30
Odpočinek, poslech pohádky, CD, zájmové činnosti, klidové hry.
14:30 – 17:00
Svačina, odpolední programová činnost dle zájmu dětí.

Při všech řízených činostech bereme ohled na věk a individualitu dítěte.

Hygiena

Děti jsou vedeny ke správné hygieně. K samostatnému použití WC, řádné umytí rukou nejen vodou, ale i mýdlem, použití ručníku. Po obědě si děti čistí zoubky.

Stravování

Pitný režim je v centru zajištěn (voda, čaj). Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domova. Svačinky dávejte dětem do plastikových dóz a řádně podepište. Oběd je zajištěn z rozvážkové jídelny. Cena obědu je 22,-Kč.

Nedávejte, prosím, dětem do školky bonbony, žvýkačky, nebo čokoládu.Co potřebují děti s sebou

Pohodlné oblečení, ve kterém se může díte plazit, běhat, malovat. Správnou obuv, tj. bačkůrky s neklouzavou podrážkou. Prosíme, nedávejte dětem do školky pantofle. Noha musí být řádně fixovaná v obuvi.

Náhradní oblečení, které má dítě ve svém batůžku v šatně (tričko, tepláky, punčochy, ponožky, spodní prádlo). Dětem, které si ještě samy neumí dojít na záchod, dejte s sebou náhradní pleny, brindáčky (pokud je potřebují) a jednu čistou látkovou čtvercovou plenu.

Kelímek, zubní kartáček a pastu na vyčištění zoubků po jídle. Malý ručník a kapesník, který bude mít dítě stále u sebe v kapsičce u kalhot nebo zástěry. Děti, které u nás budou spát, potřebují pyžamo.

Na venkovní pobyt by měly mít děti oblečení a obuv, ve kterém se budou cítit pohodlně a bude přízpůsobeno počasí a venkovnímu vyžití (možnost zašpinění).Odpolední odpočinek

Každý z náš si potřebuje odpočinout, obzvláště děti. Potřebují nabrat sílu na nové hry a objevování světa. Většina dětí v době poledního odpočinku usíná. Jsou děti, které jsou „nespaví“, plní dojmů, nebo přetažení. Spát nemusí, stačí si odpočinout a poslechnout třeba pohádku.

Pro děti, kterým stačí pouhý odpočinek, nebo se probudí dříve, jsou připraveny klidové hry. Vzájemně se učí toleranci a ohleduplnosti.

Pokyny k platbě

1. Školné
Školné se platí vždy na konci předcházejícího měsíce na měsíc následující V případě nezaplacení včas je účtována sankce, a to za každý nezaplacený den 10% z celkové částky školného. I my jsme vázáni fixními náklady a poplatky. V případě potíží jsme shcopni se na provedení platby domluvit. Školné je paušálním poplatkem a nerozpočítává se na odchozené hodiny.

2. Poskytování grantu

Rodiče mají možnost získat od města příspěvek, který jim náleží po splnění určitých podmínek:
- dítě musí mít trvalé bydliště v Táboře
- musí chodit minimálně 60 hodin v měsíci.
V případě, že tyto podmínky nesplníte, vztahují se na Vás běžné platební podmínky a rodič je povinen uhradit školné v plné výši.

3. Doplácení školného!!!

V případě včasného neomluvení dítěte a neprokázáním se lékařským potvrzením o nemoci dítěte je rodič povinen uhradit plné školné (z důvodu fixních nákladů a dodržení stejných podmínek, jako mají ti, kteří na dotaci nedosáhnou).
Školné se doplácí na konci měsíce.
V případě, že dítě včas omluvíte a předložíte lékařské potvrzení o nemoci dítěte, bude Vám účtováno pouze školné za odchozené dny dle ceníku.
Bankovní spojení
Číslo účtu:
2100190533/2010

Omlouvání dětí a nahrazování neodchozených dní!!!

1. Omlouvání dětí
Vážení rodiče, žádáme Vás o včasné odhlašování dětí z důvodu nemoci, či jiných důvodů, a to s předpokládanou dobou nepřítomnosti.
Telefon: +420 722 723 984 - můžete zavolat nebo poslat sms

2. Nahrazování neodchozených dní
Vztahuje se pouze na děti, které nechodí denně do jesliček a nepobírají příspěvek od města. Pokud dítě řádně a včas omluvíte a donesete lékařské potvrzení, můžete si neodchozené dny stávajícího měsíce nahradit, ale pouze v měsíci následujícím.

Provozní doba

Provozní doba celého centra je pondělí – pátek 6:00 – 21:00, víkendy pouze po telefonické domluvě (přednášky, kurzy, apod.)
Provozní doba miniškoličky je pondělí – pátek 6:15 – 17:00.

Věk dítěte

Do miniškoličky jsou přijati děti ve věku od 1 roku do 3 let. Mladší děti přijímáme po osobní domluvě.

Příjem dítěte

Pro přijetí dítěte musí rodič vyplnit přihlášku, která zároveň slouží jako evidenční list (důležité informace o Vašem dítěti, telefonická spojení, na kterém budete v případě nutnosti k zastižení. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů a slouží pouze pro interní zpracování.
Dítě při příchodu převlečte do pohodlného oblečení v šatně.

Předání a vyzvednutí dítěte

Pokud nemůžete přivést nebo si vyzvednout dítě Vy osobně, je nutné zapsat „vyzvedávající“ osoby do přihlášky a vždy nás dopředu upozornit. Vyzvedávající osoba nesmí být mladší 18ti let a při požádání učitelky by měla prokázat OP.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce pracovní doby bude dítě převedeno do domácí péče učitelky, která vyrozumí rodiče. Při jejich nedostupnosti se bude infomovat na policii, zda nedošlo k nějaké situaci, která by komplikovala vyzvednutí dítěte. Za každou započatou hodinu bude účtováno 200,-Kč.

Další důležité informace

S ohledem na zdraví ostatních dětí, může učitelka nepřijmout viditelně nemocné dítě do kolektivu. V případě zjištění nemoci během pobytu v našem centru bude přivolán rodič a dítě bude předáno do jeho péče.

Větší četnost dětí také vytváří „dobré“ podmínky pro šíření vší. Věnujte proto zvýšenou pozornost a prohlížejte dětem hlavy. V případě zjištění výskytu vší u dítěte bude opět přivolán rodič a dítě zůstane v domácí péči do té doby, dokud se vši neodstraní.

Naši učitelé mají buď zdravotnické nebo pedagogické vzdělání a jsou důsledně proškoleni o bezpečnosti a péči o dítě.

V našem centru se denně uklízí. Dbáme na to, aby byly prostory pro děti hygienicky bezpečné.

Každý týden dáváme vyprat rodičům ručník a pyžámko a každých 14 dní povlečení, pokud se děti při spaní počůrají, peřinky dostávají rodiče ihned domů.

Za jídlo, které rodiče přinesou pro své děti, nenese MaDC Mufík ani jeho zaměstnanci žádnou zodpovědnost. Jídlo pouze vydají.

Podepsáním přihlášky rodiče souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií dětí z různých akcí pro komerční účely či propagaci MaDC Mufík.

Výpočet za hlídání se počítá vždy za celou hodinu. Od 7:30-12:00 počítáme jako 5 hodin.

Z důvodu fixních nákladů na provoz, nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte vrátit platbu.

Prosím, dávejte si pozor na své věci. Za odložené předměty a cennosti neručíme!!!

Připravujeme

 • Kontakt
  Open or Close
  MADC Mufík
  Špitálská 284/1
  390 01 Tábor
  č.ú.: 2100190533/2010
  Mgr. Karolina Mairychová
  (+420) 728 060 015
  (+420) 722 723 984
  madc.mufik@seznam.cz

oživení

Líbíme se Vám? Dejte o nás vědět i ostatním.:o)