• Stacks Image 9117
 • Stacks Image 9115
 • Stacks Image 9113
 • jesle tábor
 • Stacks Image 10167
 • Stacks Image 10169

Škol(ička)ka vystlaná něhou, plná vzájemného respektu a individuálního přístupu.
Tady jsou nám děti rovnocenným partnerem a my jejich průvodci poznáváním světa.

Nabízíme příjemné a především rodinné prostředí. Jde nám o to, aby se děti v našem kolektivu cítily co nejlépe. Je pro ně vytvářen program dle jejich věku a individuality. Klademe důraz na osobnost každého dítěte. Učíme je komunikaci a zdokonalování se v základních dovednostech. Dále je rozvíjíme v oblastech jako je tanec, zpěv, říkadla, pohádky, kreslení a pohyb. Vše zmíněné je u nás nepostradatelné a pro děti všestranně rozvíjející. Vše je vedeno s prvky Montessori pedagogiky a respektujícím přístupem. Děti jsou blíže reálnému životu, poznávají svět dospělých skrze vlastní prožitky a zkušenosti. Těšíme se na jejich přítomnost a necháme je rozvíjet se v kolektivu, užít si svou vlastní fantazii, a poznávat svět se svými vrstevníky.

oživení

Naše miniškolička s celoročním provozem je určena pro děti ve věku od 3 do 7 let věku.

Na dítě naše centrum nemá žádné požadavky. Děti k ná mohou pravidelně docházet každý den od 6:00 – 12:00, nebo 12:00 – 17:00, nebo na celý den.

Dopolední nebo odpolední svačinku si děti nosí samy v plastikových dózách. Doporučujeme rodičům, aby byly dózy řádně podepsané.

Důležité je také náhradní oblečení, které má každé dítě v šatně na svém věšáčku. Děti mohou mít s sebou také hračku, budou se s ní cítit bezpečněji.


Pro koho je naše miniškol(ička)ka?

V první řadě pro všechny děti od 3 do 7 let věku (pro ty mladší zde)..., ale také:

Pro maminky a tatínky, kteří potřebují sloučit pracovní a osobní život.
Pro všechny, kteří mají rádi Mufíka a chtějí, abychom se starali o jejich dítko.
Pro všechny, kteří k nám chodili do jesliček a chtějí pokračovat i v miniškoličce.
Pro rodiče a partnery, kteří hledají pro své dítě výchovu plnou respektu a individuálního láskyplného přístupu.
Pro všechny, kteří své děti milují a chtějí, aby o ně bylo postaráno tak, jak to jen nejlépe jde.
Pro ty, kteří nejsou spokojení s přístupem k nim ve své stávající školce.
Pro vás všechny, kteří nám chcete svěřit to nejcennější, co máme - své děti.

Zkrátka pro všechny, kteří svým dětem chtějí dát něco víc.


Proč využívat našich služeb?

Důvodů může být celá řada. Ať je to ovšem jakkoliv, vždy se o vaše dítko postaráme s láskou.

Edit Panel Title

Chci skloubit svůj pracovní a osobní život.

Edit Panel Title

Nepřijali mé dítě do státní školky.

Edit Panel Title

Nejsem spokojen(á)ý ve své stávající školce.

Edit Panel Title

Hledám jiný způsob vzdělávání a vedení pro své dítě.

Edit Panel Title

Miluji své dítě a chci pro něj to nejlepší. Chci, aby o něj bylo postaráno nejlépe, jak to jde.

Edit Panel Title

Líbí se mi metody Montessori a filosofie Respektujícího přístupu.

Edit Panel Title

Nelíbí se mi přístup učitelů a personálu ve státní nebo mé stávající školce.

Edit Panel Title

Chci pro své dítě jiný přístup, který mi žádná školka zatím nenabídla.

Edit Panel Title

Jsem fandou Mufíka, chodily jsme u vás do jesliček a chceme pokračovat dál.:o)

Školka

Denní řežim školičky

6:00 – 8:30
Hry a činnosti dle volby dětí.
8:30 – 9:00
Svačina.
9:00 – 10:00
Ranní cvičení, integrované činnosti zábavně vzdělávacího charakteru složené z estetiky, práce, poznávání, řeči a pohybu, skupinová a individuální práce.
10:00 – 11:30
Pobyt venku.
11:30 – 12:30
Oběd.
12:30 – 14:30
Odpočinek, poslech pohádky, CD, zájmové činnosti, klidové hry.
14:30 – 17:00
Svačina, odpolední programová činnost dle zájmu dětí.

Při všech řízených činostech bereme ohled na věk a individualitu dítěte.

Hygiena

Děti jsou vedeny ke správné hygieně. K samostatnému použití WC, řádné umytí rukou nejen vodou, ale i mýdlem, použití ručníku. Po obědě si děti čistí zoubky.

Stravování

Pitný režim je v centru zajištěn (voda, čaj). Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domova. Svačinky dávejte dětem do plastikových dóz a řádně podepište. Oběd je zajištěn z rozvážkové jídelny. Cena obědu je 22,-Kč.

Nedávejte, prosím, dětem do školky bonbony, žvýkačky, nebo čokoládu.Co potřebují děti s sebou

Pohodlné oblečení, ve kterém se může díte plazit, běhat, malovat. Správnou obuv, tj. bačkůrky s neklouzavou podrážkou. Prosíme, nedávejte dětem do školky pantofle. Noha musí být řádně fixovaná v obuvi.

Náhradní oblečení, které má dítě ve svém batůžku v šatně (tričko, tepláky, punčochy, ponožky, spodní prádlo). Dětem, které si ještě samy neumí dojít na záchod, dejte s sebou náhradní pleny, brindáčky (pokud je potřebují) a jednu čistou látkovou čtvercovou plenu.

Kelímek, zubní kartáček a pastu na vyčištění zoubků po jídle. Malý ručník a kapesník, který bude mít dítě stále u sebe v kapsičce u kalhot nebo zástěry. Děti, které u nás budou spát, potřebují pyžamo.

Na venkovní pobyt by měly mít děti oblečení a obuv, ve kterém se budou cítit pohodlně a bude přízpůsobeno počasí a venkovnímu vyžití (možnost zašpinění).Odpolední odpočinek

Každý z náš si potřebuje odpočinout, obzvláště děti. Potřebují nabrat sílu na nové hry a objevování světa. Většina dětí v době poledního odpočinku usíná. Jsou děti, které jsou „nespaví“, plní dojmů, nebo přetažení. Spát nemusí, stačí si odpočinout a poslechnout třeba pohádku.

Pro děti, kterým stačí pouhý odpočinek, nebo se probudí dříve, jsou připraveny klidové hry. Vzájemně se učí toleranci a ohleduplnosti.

Pokyny k platbě

1. Školné
Školné se platí vždy na konci předcházejícího měsíce na měsíc následující V případě nezaplacení včas je účtována sankce, a to za každý nezaplacený den 10% z celkové částky školného. I my jsme vázáni fixními náklady a poplatky. V případě potíží jsme shcopni se na provedení platby domluvit. Školné je paušálním poplatkem a nerozpočítává se na odchozené hodiny.

2. Poskytování grantu

Rodiče mají možnost získat od města příspěvek, který jim náleží po splnění určitých podmínek:
- dítě musí mít trvalé bydliště v Táboře
- musí chodit minimálně 60 hodin v měsíci.
V případě, že tyto podmínky nesplníte, vztahují se na Vás běžné platební podmínky a rodič je povinen uhradit školné v plné výši.

3. Doplácení školného!!!

V případě včasného neomluvení dítěte a neprokázáním se lékařským potvrzením o nemoci dítěte je rodič povinen uhradit plné školné (z důvodu fixních nákladů a dodržení stejných podmínek, jako mají ti, kteří na dotaci nedosáhnou).
Školné se doplácí na konci měsíce.
V případě, že dítě včas omluvíte a předložíte lékařské potvrzení o nemoci dítěte, bude Vám účtováno pouze školné za odchozené dny dle ceníku.
Bankovní spojení
Číslo účtu:
2100190533/2010

Omlouvání dětí!!!

1. Omlouvání dětí
Vážení rodiče, žádáme Vás o včasné odhlašování dětí z důvodu nemoci, či jiných důvodů, a to s předpokládanou dobou nepřítomnosti.
Telefon: +420 722 723 984 (do Mufíka) nebo +420 728 060 015 (Mgr. Karolina Mairychová) - můžete zavolat nebo poslat sms.


Provozní doba

Provozní doba celého centra je pondělí – pátek 6:00 – 21:00, víkendy pouze po telefonické domluvě (přednášky, kurzy, apod.)
Provozní doba miniškoličky je pondělí – pátek 6:15 – 17:00.

Věk dítěte

Do miniškoličky jsou přijati děti ve věku od 3 roku do 6 (7) let (do začátku školní docházky). Mladší děti přijímáme po osobní domluvě.

Příjem dítěte

Pro přijetí dítěte musí rodič vyplnit přihlášku, která zároveň slouží jako evidenční list (důležité informace o Vašem dítěti, telefonická spojení, na kterém budete v případě nutnosti k zastižení. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů a slouží pouze pro interní zpracování.
Dítě při příchodu převlečte do pohodlného oblečení v šatně.

Předání a vyzvednutí dítěte

Pokud nemůžete přivést nebo si vyzvednout dítě Vy osobně, je nutné zapsat „vyzvedávající“ osoby do přihlášky a vždy nás dopředu upozornit. Vyzvedávající osoba nesmí být mladší 18ti let a při požádání učitelky by měla prokázat OP.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce pracovní doby bude dítě převedeno do domácí péče učitelky, která vyrozumí rodiče. Při jejich nedostupnosti se bude infomovat na policii, zda nedošlo k nějaké situaci, která by komplikovala vyzvednutí dítěte. Za každou započatou hodinu bude účtováno 200,-Kč.

Další důležité informace

S ohledem na zdraví ostatních dětí, může učitelka nepřijmout viditelně nemocné dítě do kolektivu. V případě zjištění nemoci během pobytu v našem centru bude přivolán rodič a dítě bude předáno do jeho péče.

Větší četnost dětí také vytváří „dobré“ podmínky pro šíření vší. Věnujte proto zvýšenou pozornost a prohlížejte dětem hlavy. V případě zjištění výskytu vší u dítěte bude opět přivolán rodič a dítě zůstane v domácí péči do té doby, dokud se vši neodstraní.

Naši učitelé mají buď zdravotnické nebo pedagogické vzdělání a jsou důsledně proškoleni o bezpečnosti a péči o dítě.

V našem centru se denně uklízí. Dbáme na to, aby byly prostory pro děti hygienicky bezpečné.

Každý týden dáváme vyprat rodičům ručník a pyžámko a každých 14 dní povlečení, pokud se děti při spaní počůrají, peřinky dostávají rodiče ihned domů.

Za jídlo, které rodiče přinesou pro své děti, nenese MaDC Mufík ani jeho zaměstnanci žádnou zodpovědnost. Jídlo pouze vydají.

Podepsáním přihlášky rodiče souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií dětí z různých akcí pro komerční účely či propagaci MaDC Mufík.

Výpočet za hlídání se počítá vždy za celou hodinu. Od 7:30-12:00 počítáme jako 5 hodin.

Z důvodu fixních nákladů na provoz, nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte vrátit platbu.

Prosím, dávejte si pozor na své věci. Za odložené předměty a cennosti neručíme!!!

Připravujeme

 • Kontakt
  Open or Close
  MADC Mufík
  Špitálská 284/1
  390 01 Tábor
  č.ú.: 2100190533/2010
  Mgr. Karolina Mairychová
  (+420) 728 060 015
  (+420) 722 723 984
  madc.mufik@seznam.cz

oživení

Líbíme se Vám? Dejte o nás vědět i ostatním.:o)